כל גוף ציבורי בישראל מחויב בפרסום מכרזים על כל משרה פנויה שברצונו לאייש – החל מהעסקת עובד, דרך אספקת מוצר כלשהו וכלה במתן שירותים בתחומים שונים. לפיכך, גם רשות המיסים מחויבת בפרסום מכרזים ממשלתיים, שכן היא מהווה גוף ציבורי ממשלתי הפועל במסגרת משרד האוצר. מכרזים ממשלתיים רשות המיסים מתפרסמים דרך קבע באתר האינטרנט של רשות המיסים, כך שהקהל הרחב יכול לעיין בהם בצורה חופשית וגלויה. הללו רלוונטיים הן לנותני שירותים ומוצרים הקשורים בעולם המקצועי בו מתמחה הרשות וכמובן גם למי שמתמחים באספקת שירותים או מוצרים תומכים (מערכות מידע, כוח אדם, ניהול שוטף, טכנולוגיה).
שירות לניהול מכרזי רשות המיסים

  • סיוע בניסוח מכרזים ממשלתיים – כדי להבטיח שכל מכרז רשות המיסים יהיו מנוסחים בצורה תקינה ונהירה ניתן להיעזר בשירותיה של חברה המתמחה בכך.

  • ניהול לוח הזמנים למכרז – מכרזים ממשלתיים רשות המיסים דורשים טיפול וליווי לאורך זמן רב. חברת ניהול מקצועית תלווה את הרשות לאורך כל לוח הזמנים הרלוונטי לאותו מכרז – החל מפרסומו הראשוני ועד סגירת
    המועמד המתאים למשימה.  

  • פסילת מכרזים אסורים – מכרז שאיננו עומד בדרישות המשפטיות שמחייב החוק עלול להיות מוגדר כמכרז פסול ודינו להתבטל. כדי למנוע מראש מצבים מצערים שכאלה, חברות ייעוץ המתמחות בניסוח וניהול מכרזים ממשלתיים מציעות את שירותיהן גם בעבור משרדי הממשלה והרשויות הפועלות במסגרתם.


כל היתרונות הגלומים בסיוע לניהול מכרז

בנוסף להיבטים שהוזכרו בפסקאות הקודמות, להיעזרות בשירותים לניהול מכרזים ממשלתיים ישנם יתרונות רבים נוספים. שירותי הניהול והייעוץ מאפשרים למשרד הממשלתי הרלוונטי לחסוך משאבים יקרים שאחרת היו עלולים לרדת לטמיון – החל מהזמן היקר של המשאב האנושי וכלה בבזבוז מיותר של כספי ציבור. כדי להבטיח ניצול מיטבי של הזמן והתקציב העומדים לרשות אותו משרד – מומלץ להיעזר בשירותיה של חברת ניהול מכרזים בעלת ניסיון וותק בניהול ספציפי של מכרזים ממשלתיים. לכל משרד ממשלתי ישנו אופי מעט אחר, וניסיון בניהול מכרזים בתחום הספציפי של אותו משרד (דוגמת רשות המיסים או משרד החקלאות) יכול רק לסייע ולייעל את התהליך.