בלוג
 

בלוג

נוהל מפתח מסמך אפיון

פיתוח מערכות מידע ותוכנות לארגונים בסקטור הציבורי והפרטי, מחייב עבודה מקצועית על פי שלבים מוגדרים ומדויקים הכוללים מתודולוגיה, פיתוח ותחזוקה - להלן ראשי התיבות של מפת"ח.