חשוב לזכור שלמרות החשיבות העצומה של אבטחת מידע יש גם דברים שנמצאים מסביב ומטילים עליה צל. ניהול סיכונים חייב להילקח בחשבון גם במצבים בהם אבטחת המידע תיכשל, חישוב תקציבים כדי לעמוד ביעדים ההגיוניים של אותו עסק כדי שלא ייצא בהוצאות חמורות מהשמירה על המידע והנתונים שברשותו, ניהול הזמנים, ניתוח חלופות ושירותי מיקור חוץ שצריכים להישקל.